VETWork

azaz 

Digitális módszertani tanártovábbképzés intézményi szintű beavatkozással

 

Projektazonosító: 2020-1-HU01-KA202-078760

Futamidő: 2020. szeptember 1. – 2023. május 31.

 

Projektcélok
  • Intézményi szintű beavatkozás az iskola vezetőinek és pedagógusainak szoros együttműködésére építve.
  • Szervezeti és egyéni szintű fejlesztési és képzési szükségletek meghatározás a SELFIE és a DigCompEdu önértékelési eszközeivel.
  • A felmérések eredményéhez illeszkedő online képzési kínálat implementálása a „Digitális Étlap” platformon, és online pedagógusképzés a hiányzó DigComp 2.1 és a DigCompEdu szerinti kompetenciák fejlesztéséhez.
  • Az iskolák támogatása saját digitális pedagógiai stratégiájuk és az egyéni igényekhez igazított akcióterv kidolgozásában.
  • Az akcióterv megvalósítása, gyakorlatorientált, egyéni igényekhez igazított, a pedagógusok saját „digitális óra” kísérletével záruló helyszíni, jelenléti képzés (workshopok) facilitálása a partneriskolákban.
  • Digitális pedagógiai képzési és beavatkozási modell kidolgozása a tapasztalatok alapján, amit egyéb oktatási intézmények is könnyen alkalmazhatnak intézményi szintű változások hatékony kezelésének és oktatási gyakorlatuk folyamatos fejlesztésének eszközeként.
Hosszútávú célok
A tervezett projekt célja egy új képzési, beavatkozási modell kidolgozása, amely szorosan kapcsolódik a szakképzés területén megfogalmazott szektor specifikus prioritásokhoz:
 
  • Rendszerszintű megközelítések és lehetőségek bevezetése a szakoktatással és szakképzéssel foglalkozó tanárok, oktatók és mentorok alapképzése és folyamatos szakmai fejlődése érdekében mind az iskolai, mind a munkahelyi közegben (beleértve a gyakorlati képzéseket), a hatékony digitális, nyitott és innovatív oktatásra és pedagógiai módszerekre, valamint a gyakorlati eszközökre összpontosítva; a szakoktatással és szakképzéssel foglalkozó tanárok, oktatók, mentorok és vezetők szakmai vonzerejének növelése;
  • A Digitális oktatási cselekvési tervben és a DigComp 2.1-ben foglaltaknak megfelelően, az innovatív megközelítések és digitális technológiák felhasználásának támogatása az oktatásban és a tanulásban, ideértve a SELFIE önreflexiós eszköz hatékony felhasználását az innováció átfogó megközelítésének támogatására, valamint a digitális technológiák pedagógiai, adminisztratív, technikai és szervezeti változások céljára való felhasználása.
 
A projekt célja a hagyományos digitális módszertani pedagógustovábbképzési program szélesebb kontextusba ágyazása, testreszabott, iskolában zajló kontakt képzés megszervezésével, összekapcsolva az intézményi szintű digitális kompetenciát és minőségkultúrát erősítő szervezetfejlesztési komponensekkel.
 
Eredmények
A projekt során az alábbi öt szellemi termék keletkezik:
 
1: Eszköztár a Digitális Pedagógiai Stratégia kialakításához a szakképző iskolákban
 
2: Digitális étlap – online képzési felület szakképzésben dolgozó tanároknak mikro tananyagokkal, a DigCompEdu keretrendszerben meghatározott kompetenciákhoz igazodva
 
3: Digitális tananyagfejlesztés a partner szakképző intézményekben tartott workshopokon
 
4: Esettanulmányok IKT alapú kreatív osztálytermi munkára alapozva
 
5: Digitális pedagógiai képzési és beavatkozási modell – a tapasztalatok, kifejlesztett eszközök és tesztelt folyamatok összegyűjtése egy e-könyvben, további oktatási intézmények számára