Tájékoztató az 50 órás közösségi szolgálatról diákok és szüleik részére
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírása értelmében 2016. január 1. után az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítésének igazolása nappali tagozatos diákok számára. A törvény a magántanulókra és a sajátos nevelési igényű tanulókra is vonatkozik.  
 
jelentősége: 
Az 50 órás Közösségi Szolgálat segítséget nyújt, hogy megismerjük a közösség erejét és az itt szerzett tudásunkat életünk során jól hasznosítsuk. A közösségi szolgálat elvégzése során nem csak másokon segítünk, de saját magunkat is fejleszthetjük. Fejlődik a(z)
• kritikus gondolkodásunk
• érzelmi intelligenciánk
• önbizalmunk
• felelősségvállalási képességünk
• állampolgári kompetenciánk
• felelősebb döntéshozó képességünk
• hiteles vezetői képességünk
• szociális érzékenységünk, társadalmi
felelősségvállalásunk
• kommunikációs képességünk
• empátiánk
• konfliktuskezelésünk és problémamegoldásunk
 
A közösségi szolgálatot az alábbi területeken lehet végezni: 
egészségügyi,
szociális és jótékonysági,
oktatási,
kulturális és közösségi,
környezet- és természetvédelemi,
katasztrófavédelmi,
óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.
 
FOGADÓ SZERVEZET LEHET:
a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai körében;
a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;
a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével össze-függő tevékenysége körében;
szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény,
egészségügyi szolgáltató,
közoktatási intézmény,
felsőoktatási intézmény,
muzeális intézmény,
nyilvános könyvtár,
közművelődési intézmény;
civil szervezetek
 
 
FONTOSABB SZABÁLYOK:
 
Iskolai koordinátort az intézményvezető jelöli ki, 
felelőse: Mózes Bálint elérhetősége: magyargyulakonyvtar@gmail.com 
feladata: 
- a tanulók tájékoztatása, felkészítése
- a fogadó helyekkel való kapcsolattartás, gyűjtés
- adminisztrálás, dokumentálás, igazolás,
- a tanulók bevonása
- közösségi napló szolgáltatása
az osztályfőnök feladata: 
- a közösségi naplók összegyűjtése
- az elvégzett 50 óra akkor jegyezhető be a
bizonyítványba és a törzslapba, ha a koordinátor aláírásával igazolta az 50 óra meglétét a diák közösségi naplójában.
 
 
 A diák feladata: 
- a közösségi napló vezetése
- az elvégzett közösségi szolgálati órákat tartalmazó munkanaplóját a koordinátornak bemutatja, aki azt aláírásával igazolja. Ezután jelzi osztályfőnökének, hogy elvégezte a szükséges órákat.
- az elveszett naplót jelenteni kell a koordinátornak, aki új naplót készít, az elveszett órákat újra le kell igazoltatnia a diáknak
 
Törvényi előírások: 
A középiskola a 9–12. évfolyamos tanulói számára lehetőség biztosít a közösségi szolgálat végzésére, lehetőleg nem az utolsó évre hagyva. Az 50 órát a diáknak nem kötelező egy helyszínről összegyűjtenie. 
A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. Az órák a teljes tanév alatt gyűjthetőek, beleértve a tanítási szüneteket is. 
tanítási napon legfeljebb napi 1-3 órát,
tanítási szünet ideje alatt legfeljebb napi 1-5 órát, 
tanítási napon kívül legfeljebb napi 1-5 órát végezhet.
.
A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. Ezt a fogadó intézmény aláírással és pecséttel igazolja.
Az iskolán kívüli külső szervezet bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a diák tevékenységeinek köreit, a mentor nevét és elérhetőségét. 
Iskolánk már számos intézménnyel kötött együttműködési megállapodást, mely lista folyamatosan bővül. 
Amennyiben a tanuló olyan fogadó szervezetnél szeretne közösségi szolgálatot teljesíteni, akivel még nincs együttműködési megállapodás, a diáknak kell a szervezethez eljuttatnia a megállapodási  mintát, majd kitöltve, aláírva, lepecsételve, két eredeti példányban visszajuttatni az iskolába. Miután az iskola igazgatója is aláírta, az iskola postán keresztül a szervezethez visszajuttatja az egyik példányt. Miután ez megtörtént, a diák elkezdheti az órák gyűjtését. 
 
Közösségi napló
A közösségi naplóban a diák vezeti, melyik nap hány órát végzett az adott intézménynél és ott milyen feladatokat látott el, élményének rövid leírása opcionális. Az 50 óra teljesítésének végeztével, a naplót be kell mutatni a koordinátornak, aki aláírásával igazolja. Ezt követően az osztályfőnök gyűjti az érettségi napjáig. 
 
Letölthető együttműködési megállapodás:
 
Szerződött helyek listája:
 

Helyek betűrendben

helyszínek szerint betűrendben (4).xlsx (16702)