Iskolarendszerű (nappali tagozatos) képzések

Iskolánkban felvételi vizsga nincs! A 7. év végi illetve 8. félévi érdemjegyek alapján kerülnek felvételre a tanulók!
 
 

8. osztályos tanulóknak 

  • Technikum
5 évfolyamos technikumi képzés, amelynek célja a Kertésztechnikus szakképesítés megszerzése. 
A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit: Érettségi vizsga + technikusi végzettség. Az első 2 évfolyamon (9-10. osztály) ágazati alapoktatás zajlik. A 10. évfolyam ágazati alapvizsgával zárul, ill. ekkor történik a szakmaválasztás is.
A tanulók a 10. évfolyam elvégzését követően az alábbi szakirányok közül választhatnak:
- Dísznövénykertész, virágkötő
- Gyógynövénytermesztő
- Gyümölcstermesztő
- Parképítő és -fenntartó
- Zöldségtermesztő
 
 
 
  • Szakképpző iskola

3 évfolyamos képzés, amelynek célja a Kertész szakképesítés megszerzése. Az első évfolyamon (9. osztály) ágazati alapoktatás zajlik, amely ágazati alapvizsgával zárul.  A következő 2 évfolyamon (10-11. osztály) duális képzésben vesz részt a tanuló. A szakképzésben résztvevők ösztöndíjban részesülnek, melyet a 10. évfolyam után a szakképzési munkaszerződés vált fel. A 9. évfolyam elvégzésével (megfelelő tanulmányi átlag esetén, valamint igazgatói engedéllyel) lehetőség van a technikumba történő továbbtanulásra (átjárhatóság). A tanulók szakmai versenyeken és külföldi szakmai gyakorlatokon vehetnek részt. A szakmai vizsga után 2 éves, érettségire való felkészítésre is jelentkezhetnek a tanulók.

 

Orientációs osztály 1 évfolyamos képzés Az orientációs, szakképzést előkészítő évfolyam a pályaválasztásban bizonytalan, az általános iskolát kompetenciahiányokkal befejező, magatartási zavarral, tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára jelent alternatívát. Olyan tanulóknak szól, akik befejezték az általános iskolát, de felzárkóztatásra szorulnak a további iskolai kudarcok veszélyének csökkentése érdekében. Célja, hogy a diákok a képességeikhez illeszkedő szakmaválasztás mellett a szakmatanuláshoz szükséges alapokat is megszerezhessék. Az orientációs osztályban a tanulók mentorálása, alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése, pályaorientációjának elősegítése történik 4 rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási formában. A program nem csak tartalmában, de módszereiben és szemléletében is eltér a klasszikus szakközépiskolai oktatástól. Az oktatás nem hagyományos tantárgyi keretekben, hanem projektszemlélet mentén történik. A cél az erősségek felszínre hozása, sikerélmény megélése. Az oktatók mentorszerepben vesznek részt az oktatásban. Az előkészítő év befejezését követően a diák képességei és érdeklődése alapján felvételi nélkül folytathatja tanulmányait a választott szakmában. Az orientációs évfolyamon tanuló fiatal szakképzési ösztöndíjra jogosult. 

Jelentkezési lap orientációs képzésre:

jelentkezési lap orientációs osztály 2021-2022.docx (62449)

 

Érettségivel rendelkezők részére

  •     Technikum
 
2 éves technikusi képzés, amelynek célja a 
- Parképítő és -fenntartó, 
- Dísznövénykertész, virágkötő, 
- Gyógynövénytermesztő, 
- Gyümölcstermesztő, 
- Zöldségtermesztő szakképesítés megszerzése. A tanulók szakmai versenyeken és külföldi szakmai gyakorlatokon vehetnek részt.
 
 
 
  • Szakképző Iskola

2 éves szakmai képzés, amelynek célja a Kertész szakképesítés megszerzése. A tanulók szakmai versenyeken és külföldi szakmai gyakorlatokon vehetnek részt.

 

Érettégire való felkészítés

 

Szakmai bizonyítvánnyal rendelkező fiataloknak INGYENES 2 éves, nappali rendszerű, érettségire felkészítő képzést kínálunk. A 2 év folyamán minden érettségi tantárgyat emelt óraszámban oktatunk, így készítjük fel a diákokat az érettségi vizsgára.

 

Jelentkezési lap érettségire való felkészítésre:

JELENTKEZÉSI LAP_érettségire felkészítő képzésre_2022-2023 (1).docx (56494)

 

További dokumentumok:

Adatvédelmi záradék Adatvédelmi Záradék a jelentkezési lapokhoz.docx (13508)

 

Felvételi kérvény kiskorúaknak Kérvény felvétel kiskorú_2019-2020.docx (12859)

 

Felvételi kérvény nagykorúaknak Kérvény felvétel nagykorú_2019-2020.docx (12795)