Tantermen kívüli digitális munkarend, valamint a személyes jelenlétet igénylő gyakorlati foglalkozások szerinti szakképzési alapfeladatellátás rendjére és ellenőrzésére vonatkozó eljárásrend

2020.11.15 19:36

A tantermen kívüli, digitális munkarend, valamint a személyes jelenlétet igénylő gyakorlati foglalkozások szerinti szakképzési alapfeladatellátás rendjére és ellenőrzésére vonatkozó eljárásrend, a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, ill. a 14/2020. (XI. 10.) EMMI határozata alapján

 

 

  1. A tanulók tanulmányi előrehaladásának ellenőrzése heti gyakorisággal, hétfőnként az E-Kréta haladási naplójában, az egyes tanórák házi feladat rovatának részénél, illetve az osztályfőnökök heti jelentései alapján valósul meg.  Rendszeres beszámoltatásnál két hetenként, az elméleti tananyag és a gyakorlati projektmunkák ellenőrzése online módon történik, azoknál a tanároknál, akik a feladatot kiadták. Az értékelés mindig érdemjeggyel és írásbeli értékeléssel egyaránt megvalósul a Microsoft Teams és az E-Kréta felületén. Az évfolyam tanulmányi követelmények teljesítési rendje és feltételei az érvényben lévő Szakmai Program alapján történik.

 

  1. Az oktatók munkavégzésének formái részben digitális munkarendben történik. A tanítási órák többségét az órarendnek megfelelően, online módon valós időben tartjuk meg. Az oktatók otthonról dolgoznak, illetve akiknek nincs megfelelő internetes hozzáférése, azok 7:45 és 15:05 óra között az Intézményben használhatják az IKT eszközöket. Az informatikai eszközöket a járványügyi szabályok betartásával használhatják, azaz belépéskor kézfertőtlenítés, testhőmérsékletmérés és az alkalmazott eszközök mindennapi fertőtlenítésével valósul meg és emellett szükséges a gyakori kézmosás.

 

A digitális munkarendben nem megvalósítható gyakorlati órák az iskolai tankertészetben, illetve a duális képzőhelyen zajlanak. A személyes jelenlétet nem igénylő gyakorlati tantárgyaknál, a gyakorlati csoportok összevonását követően a tantárgyak témáit egy-egy oktató juttatja el online formában az            osztálynak,  az ugyanilyen tantárgyat tanító kollegákkal való egyeztetés után. A köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben való dokumentálásának módja nem változik, továbbra is az E-Kréta felületen történik az iskola vezetőségének rendszeres ellenőrzésével.

 

  1. A tantárgyfelosztás szerinti órarend alapján tanítunk, és az eddig alkalmazott tanrend halad tovább. A közismereti és szakképzési kerettantervben foglalt tantárgyi struktúrától nem térünk el.

 

  1. A technikumi és a szakképző iskolai oktatásban résztvevő diákok gyakorlati óráinak ötven százalékát digitális formában, a másik ötven százalékát pedig jelenléti formában, az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett valósítjuk meg. A szakiskolás diákok minden gyakorlati foglalkozását jelenléti formában, az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett az érvényben lévő órarend szerint szervezzük.

 

  1. A Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola az egységes feladatellátás koordinálására és nyomon követésére operatív munkacsoportot hozott létre, amelynek tagjai: az igazgató, a tanügyi igazgatóhelyettes, a szakmai igazgatóhelyettes, a megbízott igazgatóhelyettes, a műszaki vezető, a rendszergazda és a gondnokság vezetője. Az operatív munkacsoport (az iskola vezetősége) tagjainak működési rendjét és felelősségi körét a jelenleg hatályban lévő Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Emellett, tekintettel a jelenlegi veszélyhelyzet kihirdetésére az iskola igazgatója vagy a vezetőségi tagok közül egy fő köteles munkaidőben az iskolában tartózkodni. A vagyonvédelem és a portaszolgálattal kapcsolatos munkavégzés megszervezése a gondnokság feladata, ideértve a rendszeres fertőtlenítést és takarítást is. Az iskolában csak melegítő konyha van, a gyermekétkeztetés ezért nem megoldható. Az iskola épületeiben idegenek nem tartózkodhatnak. A tankertészeti értékesítés továbbra is a járványügyi szabályok szigorú előírásainak betartásával folytatódik. Az iskolai tankertészet munkarendje változatlan, az oda beosztott kertész szakmunkás kollégák, illetve a tankertészet vezető a szokásos munkarend szerint dolgozik.

Ez az eljárás rend visszavonásig érvényes.

 

 

 

 

Budapest, 2020. november 11.

 

Tisztelettel:

                                                             Hajnal Sándor

                                                                 igazgató

 

 

 

ÚJ ELJÁRÁSREND.pdf (765410)

Vissza