Rendkívüli felvételi eljárás

2021.05.10 10:47

Rendkívüli felvételi kiírás 8. osztályosok részére!!! 

Tisztelt Oktató, Tisztelt Szülő, Kedves Pályaválasztó! 

 

Több mint száz éves története alatt a Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola az ország egyik legnagyobb és legjobb kertészeti szakképző intézményévé vált, ahol jeles kertészek, kertépítők és virágkötők szereztek szakképesítést. A 2008-ban felújított, kellemes környezetben lévő, rendezett, tiszta, kibővített iskolánk, tankertünk megfelelő alapokat nyújt a tájat, a városi zöldfelületeket és az emberek közvetlen környezetét kialakító, szépítő leendő szakemberek számára. Nagy szeretettel várjuk a természetet, a szép környezetet, a növényeket szerető tanulókat, akik iskolánkban válnak a jövő parképítő és fenntartó, dísznövénykertész-virágkötő, zöldség/gyümölcstermesztő, valamint kertész szakembereivé. 

 

A Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola rendkívüli felvételi eljárást ír ki a 2021/2022-es tanévre, az alábbi tagozataira: 

Tagozatkód                      Megnevezés                         Férőhely 

0054                    Kertésztechnikus (technikum)             14 fő 

0034                    Kertész (szakképző iskola)                   8 fő 

0014                        Orientációs osztály                           1 fő 

 

Tagozatkódok

 o Technikum (Kertésztechnikus 5 0812 17 06)   -   0054 – 5 évfolyamos technikumi képzés.

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit.

Kimenet 5 év után: Érettségi vizsga + technikusi végzettség. 

Az első 2 évfolyamon (9-10. osztály) ágazati alapoktatás zajlik. A 10. évfolyam ágazati alapvizsgával zárul, ill. ekkor történik a szakmaválasztás is. A gyermek a következő szakmák közül választhat: Dísznövénytermesztő-virágkötő; Zöldségtermesztő; Gyümölcstermesztő; ; Parképítő és –fenntartó. 

A következő 3 évfolyamon (11-13. osztály) a választott szakmának megfelelő szakirányú oktatásban vesz részt a tanuló. A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsga tehető 3 tantárgyból (pl.: magyar nyelv és irodalom, matematika, valamint történelem). Az 5 év elvégzése után szerezhető meg az érettségi bizonyítvány és a technikusi oklevél. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít, amely a felsőfokú továbbtanulást segíti elő. A szakképzési ösztöndíj összege a tanulmányi eredmény függvénye.

 

 o Szakképzőiskola (Kertész 4 0812 17 05)     -   0034 – 3 évfolyamos szakmai képzés. 

 

Az első évfolyamon (9. osztály) ágazati alapoktatás zajlik, amely ágazati alapvizsgával zárul. A 9. évfolyam elvégzésével (megfelelő tanulmányi átlag esetén, valamint igazgatói engedéllyel) lehetőség van a technikumba történő továbbtanulásra (átjárhatóság!). A következő 2 évfolyamon (10-11. osztály) duális képzésben vesz részt a tanuló. A szakképzésben résztvevők ösztöndíjban részesülnek, melyet a 10. évfolyam után a szakképzési munkaszerződés vált fel. A tanulmányok alatt szakmai versenyeken mérettethetik meg magukat tanulóink. Lehetőség van ERASMUS+ pályázatok keretén belül külföldi szakmai gyakorlatokon részt venni pl.: Olaszország, Németország, Franciaország, Ausztria, Finnország, stb. Kimenet 3 év után: Kertész szakmai vizsga. A szakmai képzés után 2 év alatt érettségi vizsga tehető, esti tagozaton. A szakképzési ösztöndíj összege a tanulmányi eredmény függvénye. 

 

o Orientációs osztály 0014 – 1 évfolyamos képzés 

 

Az orientációs, szakképzést előkészítő évfolyam a pályaválasztásban bizonytalan, az általános iskolát kompetenciahiányokkal befejező, magatartási zavarral, tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára jelent alternatívát. Olyan tanulóknak szól, akik befejezték az általános iskolát, de felzárkóztatásra szorulnak a további iskolai kudarcok veszélyének csökkentése érdekében. Célja, hogy a diákok a képességeikhez illeszkedő szakmaválasztás mellett a szakmatanuláshoz szükséges alapokat is megszerezhessék. Az orientációs osztályban a tanulók mentorálása, alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése, pályaorientációjának elősegítése történik rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási formában. A program nem csak tartalmában, de módszereiben és szemléletében is eltér a klasszikus szakképző iskolai oktatástól. Az oktatás nem hagyományos tantárgyi keretekben, hanem projektszemlélet mentén történik. A cél az erősségek felszínre hozása, sikerélmény megélése. Az oktatók mentorszerepben vesznek részt az oktatásban. Az előkészítő év befejezését követően a diák képességei és érdeklődése alapján felvételi nélkül folytathatja tanulmányait a választott szakmában. Az orientációs évfolyamon tanuló fiatal szakképzési ösztöndíjra jogosult.

 

 A rendkívüli felvételi eljárás során a szülői kérvényt és a jelentkezési lapot személyesen kell benyújtani az iskola titkárságára. A jelentkezési laphoz – amennyiben van – kérjük csatolni a Szakértői Rehabilitációs Bizottság és/vagy Nevelési Tanácsadó Szakvéleményét. 

 

Minden jelentkezőt szeretettel várunk!

Vissza