Dísznövénykertész-kertész szakoktatói állás

2018.07.30 07:55

Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola FM 

Szakoktató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1106 Budapest, Maglódi út 8.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dísznövénykertész és kertész elméleti és gyakorlati oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, Agrármérnök tanár és Kertészmérnök,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem, Mérnök-tanár,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány és végzettséget tanúsító dokumentumok másolata az allas@magyula.hu e-mail címen Hajnal Sándor igazgató részére

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Hajnal Sándor igazgató részére a allas@magyula.hu E-mail címen keresztül

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 8.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 19.

Vissza