Büfé pályázat

2017.11.23 09:17

Pályázati felhívás

 

Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola büfé céljára szolgáló helyiség bérbeadására

 

1. Az Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola

Ajánlatkérő címe, posta címe: 1106 Budapest Maglódi út 8

 

2. A pályázat tárgya:

A Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola 1106 Budapest Maglódi út 8. épületében található iskola büfé működtetésére szolgáló 35 m2 alapterületű helyiség bérbeadása határozott időre.

 

3. A szerződés meghatározása:

Helyiségbérleti szerződés.

 

4. A szerződés időtartama:

2018. január 1- 2019. június 30.

 

5. Egyéb feltételek:

5.1. A meghirdetett helyiség használatához szükséges közműszolgáltatásokat a bérbeadó térítésmentesen biztosítja.

5.3 A pályázó tudomásul veszi, hogy a büfé a tanítási szünetek alatt (tavaszi, nyári, őszi, téli) nem működik. Egyéb időszakban a nyitva tartást a pályázó határozza meg azzal a megkötéssel, tanítási idő alatt reggel 7-től délután 15 óráig a nyitva tartás kötelező.

 

6. A pályázatok benyújtásának helye és határideje:

Helye: Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola

1106 Budapest Maglódi út 8.

Határideje: 2017. december 15.

A pályázatot egy eredeti és az eredetivel mindenben megegyező egy másolati példányban, cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat helyiségbérleti szerződésre.”

 

7. A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2017. december 20.

 

8. A pályázatok elbírálásának szempontjai:

a)     a megajánlott havi bérleti díj: Ft/hó

b)    forgalmazni kívánt termékek

c)     ezen a területen szerzett tapasztalat

 

d)    egyenlő ajánlatok esetén előnyt jelent az intézmény által szervezett programok, rendezvényeken való nyitva tartás vállalása, és/vagy a köznevelési intézmény alapítványainak havi támogatása.

 

 

9. Egyéb követelmények:

- Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, a helyiség büfé üzemeltetés céljára való alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a nyertes pályázó feladata.

A nyertes pályázó kötelessége a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése.

A büfé alkalmazottainak rendelkezniük kell a szükséges végzettséget/képzettséget igazoló és az egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal.

 

10. A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó:

a) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll;

b) akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van;

c) akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn.

d) aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésnek megfelelően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek.

 

11. A pályázat érvénytelen, ha:

a) a pályázatot a benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be;

b) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

 

12. A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

– pályázati lap, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit, továbbá a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett ajánlatot (Áfa nélküli összeget kérjük megjelölni);

– a büfé kínálatának részletes bemutatása;

– a pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja a pályázatában bemutatott büfé kínálatnak megfelelően az árusítandó élelmiszerek bőséges, az egészséges táplálkozásra nevelést segítő választékát;

– a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja;

– szakmai bemutatkozás;

– nyilatkozat a nemleges köztartozásról;

– nyilatkozat arról, hogy az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzését a pályázó vállalja;

- a mellékelt átláthatósági nyilatkozat kitöltése és benyújtása.

 

13. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

Budapest, 2017. november 23.

                                                                                    

 

melléklet:

Átláthatósági nyilatkozat

Egyszerűsített átláthatósági minta.pdf (134501)

 

Vissza